SARA MANNINEN & JONE MUTKA: Machine Translation 14.1. – 7.2.2021

Näyttely tarkastelee koneen ja ihmisen suhdetta taidegrafiikan kontekstissa. Nimellä Machine Translation kuvataan tässä tapauksessa painetun taiteen perusajatusta: mielikuvien kääntymistä painopinnalle ja lopulta konkreettisiksi vedoksiksi ihmisen ja koneen yhteistyön tuloksena. Termillä viitataan myös taidegrafiikan historialliseen rooliin tiedonvälityksen ”koneistuksena” sekä sen muuntuneeseen käyttötarkoitukseen osana nykytaidegrafiikkaa. Näyttelyn taiteilijat ovat rakentaneet galleriatilaan itsenäiset teoskokonaisuudet, jotka lähestyvät teemaa valokuvan ja taidegrafiikan yhdistämisen kautta.

Sara Mannisen teoskokonaisuudessa Näyn alkuperä / Vision’s origin huomio on kiinnittynyt ilmestymisen hetkeen. Teoksiensa kautta Manninen tutkii havainnon ja kuvan ilmenemistä, jossa valo on keskeisessä roolissa. Manninen on toteuttanut teokset fotopolymeeri-tekniikalla, jossa valottamalla voidaan siirtää valokuvia painolaatalle. Teokset perustuvat taivaasta otettuihin valokuviin ja niistä rajattuihin yksityiskohtiin. Lopulliset grafiikan vedokset ovat alkuperäisten valokuvien käännöksiä; uudelleentulkintoja, jotka liikkuvat aineellisen ja aineettoman, dokumentaarisen ja fiktiivisen välimaastossa.

Jone Mutkan serigrafiat käsittelevät ihmisen ja koneen suhdetta virheisiin. Teosten yhtenä lähtökohtana on molempien erehdyksistä jäävät jäljet, kuten glitchit (ohjelmiston tahaton häiriö) ja painovirheet. Toisto / Repetition koostuu useasta samaan valokuvaan pohjautuvasta serigrafiavedoksesta. Teoksen monotonisen harmonian rikkoo yksi glitchattu versio samasta valokuvasta, joka korostaa virheen kääntöpuolta ainutlaatuisena ja esteettisenä jälkenä.

Toisena teemana pohditaan muistojen suhdetta taltioituun kuvaan. Näyttelyssä esillä olevissa teoksissa valokuvat ovat muuttuneet ja muovautuneet muistikuvien, teknisten virheiden ja painoprosessin yhdistelmänä mukaelmiksi itsestään.

Sara Manninen ja Jone Mutka ovat valmistuneet Turun AMK:n Taideakatemiasta 2019. Galleria Joellassa järjestettävä näyttely Machine Translation on taiteilijoiden ensimmäinen yhteisnäyttely.

Näyttelyä on tukenut Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK.