LARS HOLMSTRÖM – digit – brut – 24.8.-17.9.

In Åbo Konstgrafiker rf by

Lars Holmström är konstmålare som studerat vid Lahden taideoppilaitos. Han är ursprungligen från Tammerfors, där han också bor och verkar nuförtiden. Till hans tekniker hör måleri, seri- och digitalgrafik samt videopresentationer.

www.artti.net/larsholmstrom