LARS HOLMSTRÖM – digit – brut – 24.8.-17.9.

Lars Holmström är konstmålare som studerat vid Lahden taideoppilaitos. Han är ursprungligen från Tammerfors, där han också bor och verkar nuförtiden. Till hans tekniker hör måleri, seri- och digitalgrafik samt videopresentationer.

www.artti.net/larsholmstrom