Åbo Konstgrafiker rf är en år 1933 grundad lokal konstnärsförening, som främjar kännedom om konstgrafik samt stöder sina medlemmar i yrkesfrågor. Till föreningen hör för tillfället cirka 100 medlemmar. Åbo Konstgrafiker är medlem av Finlands Bildkonstorganisationers Förbund rf.

Föreningen ordnar aktivt utställningsverksamhet i Galleria Joella. I gallerian, belägen vid Aura å, ordnas årligen cirka 13 utställningar av bildkonstens olika genrer. I samband med gallerian finns Åbo Konstgrafikers grafik butik, som erbjuder ett brett utbud av konstgrafik.

Åbo Konstgrafiker upprätthåller en grafikverkstad som finns i Konstens hus. Den är riktad till föreningens medlemmar och även till andra som arbetar med olika grafiska metoder. Föreningen ordnar årligen ett flertal kurser inom grafisk teknik.