Åbo Konstgrafiker rf är en år 1933 grundad lokal konstnärsförening, som främjar kännedom om konstgrafik samt stöder sina medlemmar i yrkesfrågor. Till föreningen hör för tillfället cirka 100 medlemmar. Åbo Konstgrafiker är medlem av Finlands Bildkonstorganisationers Förbund rf.

Föreningen ordnar aktivt utställningsverksamhet i Galleria Joella. I gallerian, belägen vid Aura å, ordnas årligen cirka 13 utställningar av bildkonstens olika genrer. I samband med gallerian finns Åbo Konstgrafikers grafik butik, som erbjuder ett brett utbud av konstgrafik.

Åbo Konstgrafiker upprätthåller en grafikverkstad som finns i Konstens hus. Den är riktad till föreningens medlemmar och även till andra som arbetar med olika grafiska metoder. Föreningen ordnar årligen ett flertal kurser inom grafisk teknik.

 

Åbo Konstgrafiker rf är en år 1933 grundad lokal konstnärsförening, som främjar kännedom om konstgrafik samt stöder sina medlemmar i yrkesfrågor. Till föreningen hör för tillfället cirka 100 medlemmar. Åbo Konstgrafiker är medlem av Finlands Bildkonstorganisationers Förbund rf.

Föreningen ordnar aktivt utställningsverksamhet i Galleria Joella. I gallerian, belägen vid Aura å, ordnas årligen cirka 13 utställningar av bildkonstens olika genrer. I samband med gallerian finns Åbo Konstgrafikers grafik butik, som erbjuder ett brett utbud av konstgrafik.

Åbo Konstgrafiker upprätthåller en grafikverkstad som finns i Konstens hus. Den är riktad till föreningens medlemmar och även till andra som arbetar med olika grafiska metoder. Föreningen ordnar årligen ett flertal kurser inom grafisk teknik.