Stödmedlemsverket 2023: Lotta Lekas ”Under äppelträdet”

Till årets stödmedlemsverk har valts Lotta Lekas ”Under äppelträdet” (Omppupuun alta).

 

Vill du veta mera om stödmedlemsskapet? Läs här.