Bli medlem i föreningen

Åbo konstgrafiker tar emot medlemsansökningar året runt utan fastställd ansökningstid. Konstnärer, som visat professionella meriter i antingen konsttryck eller som tecknare, kan antas som medlem i föreningen.

Ansökan ska innehålla en kort presentation som belyser varför du vill gå med i föreningen, ett aktuellt CV samt 8–10 originaltryck eller bilder av god kvalitet på dina senaste konstverk. Du kan även bifoga bilder där konstverken visas i utställningen. Ansökningar kan levereras via e-post eller skickas till Galleria Joella. Din ansökan kommer att behandlas på nästa styrelsemöte och du får svar efter det.

Medlemsavgiften är 30 € per år.

Förmåner för medlemmar

  • Möjlighet att sälja din konst i Galleria Joellas grafikbutik och Turun taidelainaamo.
  • Rabatt på Galleria Joellas utställningsavgift.
  • Rabatt på bruksavgifterna för arbetsrum.
  • Rabatt på arkivverk.
  • Synlighet på föreningens hemsida i grafikbutikens konstnärslista, med länkar till konstnärens hemsida och/eller bildkonstnärsregister.
  • Synlighet på sociala medier i samband med olika uppdateringar.
  • Möjlighet att delta i föreningens gemensamma utställningar och evenemang.
  • Medlemskorten som ger dig fri eller reducerad entré till flera konstmuseer i Finland

Ansökningar och frågor

E-post: ttg@turun-taidegraafikot.fi

Per post:
Åbo Konstgafiker rf/Medlemsansökan
Västra Strandgatan 21
20100 Åbo