Åbo Konstgrafiker på workshop i Luleå

Åbo Konstgrafikers 90-års jubileumsårs internationella verkstäder fortsatte i Luleå, där en finländsk-svensk konstgrafisk verkstad hölls i skiftet av maj-juni. I verkstaden deltog från Finland Teija Lehto, Lotta Leka och Tiina Vainio. De svenska deltagarna var Lena Sundbom, Catharina J Berg, Elisabet Linna Persson och Karin Kemi. 
Verkstädernas syfte är att genom samarbete dela kunskap och skapa långvariga kontakter och nätverk över gränserna. Detta förverkligades i Luleå i en avslappnad stämning och gott sällskap!