STYRELSE 2024

Föreningens ordförande
Teija Lehto

Styrelsens medlemmar
Tiina Vainio
Taru Salonen
Petra Kallio
Jirko Viljanen
Maria Kivilaakso
Sara Manninen

Styrelsens vice medlemmar
Henri Tuominen
Veronika Ringbom.

Styrelsens sekreterare
Kirsi Suokas