ANSÖKAN OM UTSTÄLLNING 2024

In Åbo Konstgrafiker rf by

Ansökningstiden har utgått. (31.3.23)

 

Galleria Joella är Åbo Konstgrafikers galleria, där det ordnas 13 högklassiga utställningar per år.

Nu kan du ansöka om att ha utställning i Galleria Joella år 2024!

Utställningarna grundas på en årlig öppen ansökan, och de väljs nu i april 2023. Valen görs av föreningens styrelse.

Ansökan till Galleria Joella avslutas 31.3.2023.

Ansökan per e-post till:  galleria@turun-taidegraafikot.fi

Utställningsavgift: TTG:s medlemmar 950 €, icke-medlemmar 1200 € /utställning.

Utställningstiden är 3 och en halv vecka. I hyran ingår bevakning av utrymmet, pressmeddelanden och inbjudningar per e-post.

Gallerians utrymme: 70 m²

Väggarnas löpmeter: ca 27 m

Rumshöjd: 2,7 m

Bakre väggen: 2,6m höjd x 2,4m bredd.

Försäljningsprovision: 30%

Bottenplan:

joella_pohjapiirros_2019 Ladda ner

Ansökningsblankett:

haku JOELLA 2024

 

INSTRUKTIONER TILL ANSÖKAN:

Skicka ansökan och alla bilagor som pdf. Ansökan helst som en enda pdf. Obs! Skriv inte ansökan i e-postens textfält, utan bifoga den som pdf.

I ansökan skall ingå:

5 – 10 bilder + lista över verken, där det framgår verkens tillverkningsår, storlek och teknik.

CV

Plan för utställningen

Meddela i ansökan önskemål för utställningens tidpunkt. Föreningen väljer i sistahand tidpunkten för utsällningarna.

Skicka ansökan till: galleria@turun-taidegraafikot.fi

eller som brev till adressen: Galleria Joella, Västra strandgatan 21, 20100 Åbo

Mer information: VD Kirsi Suokas, galleria@turun-taidegraafikot.fi,  tel 050 543 2672.