ANSÖKAN OM UTSTÄLLNING 2024

Ansökningstiden har utgått. (31.3.23)

 

Galleria Joella är Åbo Konstgrafikers galleria, där det ordnas 13 högklassiga utställningar per år.

Nu kan du ansöka om att ha utställning i Galleria Joella år 2024!

Utställningarna grundas på en årlig öppen ansökan, och de väljs nu i april 2023. Valen görs av föreningens styrelse.

Ansökan till Galleria Joella avslutas 31.3.2023.

Ansökan per e-post till:  galleria@turun-taidegraafikot.fi

Utställningsavgift: TTG:s medlemmar 950 €, icke-medlemmar 1200 € /utställning.

Utställningstiden är 3 och en halv vecka. I hyran ingår bevakning av utrymmet, pressmeddelanden och inbjudningar per e-post.

Gallerians utrymme: 70 m²

Väggarnas löpmeter: ca 27 m

Rumshöjd: 2,7 m

Bakre väggen: 2,6m höjd x 2,4m bredd.

Försäljningsprovision: 30%

Bottenplan:

joella_pohjapiirros_2019 Ladda ner

Ansökningsblankett:

haku JOELLA 2024

 

INSTRUKTIONER TILL ANSÖKAN:

Skicka ansökan och alla bilagor som pdf. Ansökan helst som en enda pdf. Obs! Skriv inte ansökan i e-postens textfält, utan bifoga den som pdf.

I ansökan skall ingå:

5 – 10 bilder + lista över verken, där det framgår verkens tillverkningsår, storlek och teknik.

CV

Plan för utställningen

Meddela i ansökan önskemål för utställningens tidpunkt. Föreningen väljer i sistahand tidpunkten för utsällningarna.

Skicka ansökan till: galleria@turun-taidegraafikot.fi

eller som brev till adressen: Galleria Joella, Västra strandgatan 21, 20100 Åbo

Mer information: VD Kirsi Suokas, galleria@turun-taidegraafikot.fi,  tel 050 543 2672.