SANNA KANANOJA Vesi virtaa toivottuun suuntaan 3.-27.3.2022

In Turun Taidegraafikot ry by

Galleria Joellassa on nähtävillä teoksia Sanna Kananojan uudesta temperamaalaussarjasta Vesi virtaa toivottuun suuntaan. Kananoja tarkastelee näissä teoksissaan maisemamaalauksen keinoin ihmisen ja luonnon voimasuhteita, ajan olemusta sekä luonnon kykyä sopeutua vallitseviin oloihin. Sarjan lähtökohtina ovat maanteitä varten kaivetut ojat kasvustoineen.

Kananoja havainnoi maisemamaalauksissaan arkista lähiluontoamme ja kiinnittää teokset näin aikaamme. Häntä kiehtoo, kuinka kaikki lähiluonto on enemmän tai vähemmän suunnittelun ja suunnittelemattomuuden kohtaamista. Kananoja pohtii, miten ihminen toimii pääsääntöisesti omaa etuaan ajaen. Uudessa sarjassaan Vesi virtaa toivottuun suuntaan hän tarkastelee ojia ja niiden pientareita – maisemaa ja vettä. Ihminen on vuosituhansien ajan ohjannut vettä omien tarpeidensa mukaan joko kuivattaakseen tai kastellakseen. Sillä on valtavia vaikutuksia ympäröivään luontoon. Muun luonnon näkökulmasta tämä mittava maanmuokkaus on luultavasti käsittämätöntä. Ihmisen kannalta veden ohjaaminen on kuitenkin tärkeää: viljelyksille, rakennuksille ja teille on saatava ihanteelliset olosuhteet. Matkalla, liikkuessa jonnekin, maisemat tulevat todeksi, niitä katsotaan ja koetaan. Ojat ovat näissä näkymissä arkista tiedostamatonta kuvastoa, joka erottaa tien muusta, mikä mielletään maisemaksi. Ojat ovat rajoja ja välitiloja. Ne rajaavat ihmisen äärimmilleen tasaaman maan vaikeammin hallittavasta pusikosta, joka johtaa metsään tai pellolle. Kananoja tarkastelee ojia osana ihmisen halkaisemaa maisemaa ja sitä, miten luonto sopeutuu ja jatkaa syklistä toimintaansa ihmisen teoista huolimatta. Ojien pientareille on pajukoiden lisäksi ajan saatossa syntynyt paikoin luonnon monimuotoisuutta ylläpitäviä alueita arvokkaine luontotyyppeineen.

”Kuvaan teoksissani näkymiä helposti saavutettavista paikoista, jolloin yleisyys menee erikoisuuden edelle – tarkkailen tavallisuutta.” Sanna Kananoja (s.1979 Pirkkala) asuu ja työskentelee Oulussa. Hän valmistui Turun Taideakatemiasta kuvataiteilijaksi 2010. Kananojan teoksia on ollut esillä lukuisissa yksityis- ja yhteisnäyttelyissä. Hän kuuluu Suomen Taidemaalariliittoon sekä Oulun ja Turun taiteilijaseuroihin. Kananojan teoksia on mm. Turun museokeskuksen sekä Suomen valtion kokoelmissa.