Reija Palo-oja, Fragmentti 28.7.-21.8.2022

In Turun Taidegraafikot ry by

Galleria Joellassa esillä olevan teoskokonaisuuden lähtökohtana on ajatus erilaisista kulisseista. Teokset ovat jatkumoa Reija Palo-ojan aikaisemmalle tuotannolle erityisesti työskentelylle ominaisen herkkyyden, vaistonvaraisuuden sekä moninaisten maalauseleiden osalta.

“Uusissa maalauksissa olen siirtynyt kuvitteelliseen taloon, jossa seinien halkeamat peittämisestä huolimatta piirtyvät esiin. Maalauksista rakentuu kuin fragmentteja talon seinistä ja sen ajan patinoimista kerroksista. Vertauskuvallisesti teokset muodostavat narratiivisen tason, kuin yhden henkilön tai laajasti sukupolvien tarinan, erilaisten jälkien muodossa. Teosten taustalla vaikuttavat omakohtaiset kokemukset sekä ajatus siitä kuinka taide toimii heijastuspintana”.

Maalaukset voi nähdä myös metaforana mielen kerrostumille, jäljille; kuin huoneeseen kaikumaan jääville sanoille, yrityksille pitää koossa, rikkoutumisen ja korjaamisen aihioille sekä pirstaleiselle maailmalle.

Reija Palo-oja maalaa pääsääntöisesti moniosaisia teoskokonaisuuksia, joissa limittyvät maalaamisen rajapinnat abstraktin taiteen elementeistä viitteellisiin kuva-aiheisiin. Maalauksen näyttävyyden sijaan, häntä on aina kiinnostanut mitä muuta maalaus voi ilmentää.

Reija Palo-oja (KuM) on valmistunut Kuvataideakatemiasta vuonna 2001. Valmistumisesta asti hän on pitänyt aktiivisesti yksityisnäyttelyitä sekä osallistunut yhteisnäyttelyihin. Palo-ojan teoksia kuuluu Valtion, HAM:n, Suomen Taideyhdistyksen, Turun kaupungin sekä HUS:n taidekokoelmiin.

Reija Palo-oja (1970) asuu ja työskentelee Turussa.

Työskentelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.