MIINA LAINE: Yhden suhde toiseen 4.5.-28.5.

In Turun Taidegraafikot ry by

”Yhden suhde toiseen”

Grafiikan näyttely ”Yhden suhde toiseen” rakentuu saman nimisen teossarjan ympärille. Sarjan teokset kertovat nimensä mukaisesti asioiden suhteesta toisiinsa elämän jatkumossa. Elämän kiertokulku on luonnollinen, kiinnostava ja kaunis, elämä ei lopu vaan muuttaa olomuotoaan. Pohdin teoksissani myös ihmisen tarvetta rajoittaa ja hallita, sekä ympäristöä että toinen toistaan.

Vietän paljon aikaa kävellen ympäristössäni, eläydyn maisemiin, tutkin ja tarkkailen miten ne muuttuvat ja vaihtuvat ajan kuluessa. Luonnossa kulkiessa tuntuu että olemalla olemassa olen oleellinen osa kaikkea, aina oikeassa paikassa.
Olen työskennellyt pitkään ympäristön kokemuksen pohjalta ja projektipohjaisesti. Vietän aikaa tietyssä ympäristössä. Viime vuosien henkilökohtaiset ja yleismaailmalliset tapahtumat ovat vieneet työskentelyäni yhä enemmän kohti ajan kulumisen pohdintaa sekä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta.

Intiimi ympäristön kokemiseni on muuttunut ympäristökriisin myötä. Huoli ympäristön tilasta värittää kokemustani oleellisesti muuttaen samalla omaa luontosuhdettani ja käsitystäni tulevaisuudesta. Näyttelyn teokset kertovat paitsi tarinaa muuttuvasta maailmankuvasta myös tuon muutoksen herättämistä ajatuksista ja tunteista.

”Yhden suhde toiseen” -näyttelyn teokset ovat grafiikkaa ja tehty monotypian tekniikalla. Monotypia on yksi grafiikan perinteisistä menetelmistä ja eroaa muista grafiikan tekniikoista ainutkertaisuutensa puolesta, vedokset ovat keskenään erilaisia. Myös grafiikalle ominainen sarjallisuus tapahtuu, mutta eri tavoin; monotypian sarjat perustuvat vedostetun laatan pintaan
jääneistä jäljistä, haamuista, jotka jatkavat elämäänsä seuraavassa vedoksessa taiteilijan määrittelemän tarkoituksen mukaisesti. Monotypian teokset tehdään maalaamalla ja piirtämällä, jälki on erilainen kuin muissa grafiikan menetelmissä.

Työskentelen pääosin maalauksen ja monotypian parissa, työhuoneellani sekä yhteiskäytössä olevilla taiteilijaseurojen pajoilla, kuten nyt Turun Taidegraafikoiden pajalla Taiteiden talossa ja Ratamon grafiikanpajalla Jyväskylässä. Yhden suhde toiseen -sarjan teokset olen tehnyt pääosin Funen Printmaking Studiolla Tanskassa Taiteen edistämiskeskuksen matka-apurahan tuella. Iso kiitos Taikelle, Funen Printmaking Studiolle, sekä Turun Taidegraafikoille näyttelyajasta Galleria Joellassa.

Miina Laine

Kotisivut