Maarit Lipsanen-Rogers ja Saara Nurmi: Varjo tekee näkymättömästäkin olevaisen 28.6.-23.7.2023

In Turun Taidegraafikot ry by

Varjoa ei ole ilman valoa. Valo tuottaa kuvia siinä missä auringonvalo tuottaa elämää fotosynteesin myötä. Näyttelyn teoksissa keskeisessä roolissa on prosessi, jossa valo tekee konkreettisen kuvan. Teoksissa yhdistyvät luontevasti perinteiset taidegrafiikan menetelmät valokuvapohjaisiin menetelmiin. Prosessi itsessään tapahtuu leikin ja kokeilun myötä.

Työskenneltyämme samassa tilassa Porin Taidegraafikoiden Pajalla, olemme huomanneet prosessiemme ja käyttämiemme työmenetelmien innostavan resonoinnin. Meille kummallekin valo merkitsee energiaa ja aikaansaavuutta. Pimeydessä haluaisimme käpertyä ja nukkua kunnes valonsäde herättää uuteen kesään.

Meidän molempien taiteellinen työskentely kumpuaa uusiin asioihin ja tekniikoihin sukeltamisessa tapahtuvasta löytämisen ilosta. Kokeilemme vuorotellen uusia menetelmiä ja jaamme havaintojamme. Helposti uudesta innostuvina kuvataiteilijoina jatkamme toisen aloittamaa tutkiumusta materiaalin parissa ja palautamme vastalahjana omat havaintomme. Jakamalla ajatuksiamme kahden taiteilijan prosessiyhtälöstä tulee nopeasti laajempi kuin mihin voisimme päästä keskittyessämme vain oman prosessin etenemisen havainnointiin. Ja keskusteluiden myötä olemme huomanneet rakentavamme teoksia samantyylisen tutkivan taiteentekemisen tavoilla. Taustalla on pohdiskelua niin posthumanisesta filosofiasta, kuin antroposeenistä – epookista jota elämme. Teosprosessiemme ytimessä on syystäkin useimmiten kasvimaailma hyvin voimakkaasti ja kuvanteon olennaisena osana valo. Auringonvalo.

Näyttelyymme teoksien rungon muodostaa kasveilla tehdyt syanotypiafotogrammit. Perinteisten kasvifotogrammien päälle kerrostuu narratiiveja lisääviä syvä- ja kohopainovedoksia, piirroksia, kontaktivärjäyksellä toteutettuja kuvia. Teokset installoituvat soljuvaksi kokonaisuudeksi, josta kaikesta huolimatta erottuu kummankin taiteilijan oma persoona.

Maarit Lipsanen-Rogers ja Saara Nurmi

 

Saara Nurmi
Saara Nurmi on Turusta kotoisin oleva porilainen kuvataiteilija. Nurmi on
valmistunut kuvataiteilijaksi Satakunnan Ammattikorkeakoulun Kankaanpään
Taidekoulusta ja on Suomen Taidegraafikoiden jäsen (jäsenenä myös
johtokunnassa 2021- ja näyttelytoimikunnassa 2020-). Syksyllä 2022 hän aloitti
opinnot Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan taiteen asiantuntijuuden
maisteriohjelmassa. Nurmi identifioituu vahvimmin taidegraafikoksi ja hänen
teoksensa muodostavat installaatiomaisia kokonaisuuksia. Nurmen töiden
tarkoituksena on ensisijaisesti tuottaa mielihyvää, mutta niiden materiaalit ja
työmenetelmät muodostavat hänen teoksilleen lähes aina päälle näkymättömiä,
käsitteellisiä ja immateriaalisia, ulottuvuuksia. Saara Nurmen työskentely
inspiroituu yli taiteiden rajojen ja sisältö on usein monitaiteellista. Siten hän on
vahva tekijä myös monitaiteellisissa työryhmissä ja yhteisöllisissä hankkeissa.
Nurmea ja hänen edustamiaan työryhmiä on huomioitu apurahoilla (mm. Taike/
monitaide, SKR/Satakunta). Nurmi on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä ja ollut
mukana lukuisissa yhteisnäyttelyissä ympäri Suomea ja Eurooppaa.

https://www.saaranurmi.com/

 

Maarit Lipsanen-Rogers
Maarit Lipsanen-Rogers on porilaistunut kuvataiteilija, joka on koonnut
taidekoulutuksensa Englannista (Hertfordshire College of Art), Porista (Porin
taidekoulu) ja viimeisimmäksi Kankaanpäästä (SAMK kuvataide), jossa hän suoritti
kuvataiteen ylemmän amk-tutkinnon. Lipsanen-Rogers käyttää kuvallisessa
työskentelyssään grafiikan eri menetelmiä, usein yhdistellen niitä kolmiulotteisiin
materiaaleihin tai muotoihin. Hän ripustaa mielellään työnsä hiukan perinteestä
poikkeavalla tavalla, ja testailee myös valokuvapohjaisten menetelmien
mahdollisuuksia. Keskeinen elementti Lipsanen-Rogersin työskentelyssä on suhde
ympäröivään ja lähellä olevaan, pieneen, helposti ohitettavaan. Hän etsii
mahdollisuutta pysähtyä ja katsoa, ja antaa itsensä hämmästyä pienen ja arkisen
ihmeellisyydestä. Hän tutkii sitä, millaisia jälkiä arki jättää meihin, ja millaisina ne
siirtyvät paperille.
Lipsanen-Rogersin töitä on ollut esillä näyttelyissä eri puolilla Suomea ja
Eurooppaa, ja niitä on myös useissa kokoelmissa.

https://www.puupiirtajat.fi/jasenet/lipsanen-rogers-maarit/