SUSANNA JUDIN: GLOBAL WARMING 13.3.-31.3.2019

TERVETULOA NÄYTTELYN AVAJAISIIN TI 12.3. KLO 18-20!

Global warming -teossarjani (carborundum, 2018) käsittelee ilmastonmuutosta, joka esiintyy rajattomasti maapallollamme ja joka jakaa ihmiset reagoimaan asiaan joko tunteella tai älyllä. Tasapaino lienee löydettävissä siitä väliltä omia pieniä tekoja asian hyväksi tehden. Tämä teossarja on minun yritykseni eheyttää palloa ennen kuin on liian myöhäistä. YK:n arvio on että 2025 kaksi kolmasosaa maapallon väestöstä elää alueilla, jotka kärsivät vesipulasta. Ilmastonmuutosta seuraa räjähdysmäinen ilmastopakolaisuus, joka on jo alkanut. Teossarja Pesät koostuu kuivaneulavedoksista ja ääniteoksesta, jotka ovat tutkielma ikuisuudesta tässä hektisessä nykyisyydessä – ihmiset voi nähdä muuttolintuina ilmastonmuutoksen kourissa etsimässä uutta pesäpaikkaa.

The Global Warming (carborundum, 2018) series deals with climate change, which occurs infinitely on the globe and which divides people to react to it with emotion or intelligence. The balance between these two may be found in small actions. This work is my attempt to defuse the situation before it’s too late. The UN estimates that on 2025 two-thirds of the world’s population will live in areas that suffer from water shortage. The climate change is followed by an explosion of immigration that has already begun. Series The Nests consists of dry point prints and sound of birds between the years of 2015 and 2016. It is a study of eternity and permanence in this hectic precent time of change and one can see people as migratory birds in climate change.