View Post

Lovprisning till mor

In Åbo Konstgrafiker rf by

Turku konstgrafiker: Lovprisning till mor Fönstergalleriet i Galleria Joella har en utställning som Lovprisning till mor mellan 27.4.–10.5.2020. Den andra delen av videoundervisning introducerar de grafiska verken från följande medlemskonstnärer …