ARJA MAARIT PUHAKKA: TRANSITION 21.8.-8.9.2019

TERVETULOA NÄYTTELYN AVAJAISIIN TI 20.8. KLO 18-20!

MUUTOS

Muutos -näyttely kuvaa tiloja, joissa asiat näyttäytyvät vastakohtina tai siirtyminä tilasta toiseen. Teosten lähtökohdat ovat henkilökohtaisia, mutta ne kuvastavat myös yleisempää lähestymistapaamme muuttuviin olosuhteisiin. Teoksissani pohdin miten itsessä tai elämänpiirissä tapahtuva muutos vaikuttaa meihin. Muutos voi tapahtua vähittäin, huomaamatta. Äkilliset ja odottamattomat muutokset halutaan torjua pystyttämällä raja-aitoja, tarrautumalla vanhaan. Vaikka muutos on olevaisuuden perusta, mukaudumme siihen vastentahtoisesti. Toisenlainen ja outo halutaan sulkea ulkopuolelle.

Näyttelyssä on esillä sekä suurikokoisia tussipiirustuksia että pienempiä teoksia, joissa yhdistelen vapaasti väripintoja ja piirrosjälkeä. Teoksissa piirrän ja maalaan ihmisahmoja tutkien vartaloiden suhteita ja erilaisia kehon asentoja. Muutos ilmenee ihmisten asennoissa ja ilmeissä, ihmisten välisissä suhteissa.   

Maailman kauneus mutta myös sen sekasortoinen ja osin uhkaavakin kokeminen on läsnä suurikokoisissa tussipiirroksissani. Kuvat syntyvät ilman etukäteissuunnittelua. Aloittaessani piirtämisen risteilevät tekemäni viivat sattumanvaraisesti kuvapinnalla. Kun viivojen synnyttämät muodot alkavat muistuttaa tuttuja asioita ja merkityksiä, vahvistan tietoisesti havaintojani ja kuvien synnyttämiä mielikuvia. Vähitellen muodostuu paperille tarina, jossa  erilliset kuvapinnat keskustelevat keskenään.

Uusimmissa teoksissani olen käyttänyt myös ns. syanotypia menetelmää. Siinä valoherkkä materiaali kiinnittyy uv-säteilyn vaikutuksesta paperille. Lähtökohtana kuville on oman vartaloni paperille jättämä jälki, joka yhdessä piirroksen kanssa luo uuden kuvan. Nämä työt ovat hyvinkin henkilökohtaisia, sillä ne heijastelevat suhtautumista omaan vartaloon sen muuttuessa ikääntymisen myötä.

Vaikka töiden lähtökohta onkin sattumanvarainen, ja kuvat viivoista ja väripinnoista syntyvien mielleyhtymien seurausta, teokset käsittelevät ihmisenä olemista juuri sellaisena kun olen sen kuvaa tehdessäni kokenut. 

ÖVERGÅNG

Övergång -utställning visar händelser och förändringar i utrymme och tid. Utgångspunkterna för verken är ofta mycket personliga, men de återspeglar också mer allmänna inställningar. I mina verk reflekterar jag över hur förändringar i oss själva eller i vårt liv påverkar oss. Förändring kan ske gradvis, obemärkt. Vi vill motverka plötsliga och oväntade förändringar genom att upprätta gränser, hålla oss till den gammal.  Även om förändringen är grunden för vårt existerande, anpassar vi oss mot det nya motvilligt. Vi vill utesluta den som är annorlunda och främmande.

Utställningen innehåller både stora bläckritningar och mindre konstverk där jag fritt kombinerar färgytor och teckning. I mina verk ritar och målar jag mänskliga figurer och utforskar kroppsrelationer och olika kroppsliga positioner. Den förändring som ägs rum i bilderna manifesteras i personernas hållning och ansiktsuttryck, relationerna mellan människorna.

Skönheten i världen, men också dess kaotisk och delvis hotande upplevelse karakteriserar mina stora ritningar. Bilder skapas utan planering. När jag börjar rita kryssar linjerna slumpmässigt på bildytan.  När de former som skapas av linjerna liknar bekanta saker och betydelser förstärker jag medvetet mina observationer och bilder som framkallas av bilderna. Gradvis bildas en historia på papperet, där separata bildytor diskuterar med varandra.

I mina senaste verk har jag använt också den så kallade cyanotyp metod. I det vidfästas det fotokänsliga materialet på papperet av UV-strålning. Jag har använt avtrycket av min egen kropp som startpunkten för bilder där färgytor diskuterar med linjemönster. Utgångspunkten för dessa konstverk är personlig, eftersom de återspeglar ens förhållanden till kroppen som förändras med åldern. I en bredare mening illustrerar bilderna vår inställning till förändringar mer generellt.

Även om verkets utgångspunkt alltid är slumpmässigt, och bilderna formas genom association som linjer och färgytor ger mig, innefattar de mänskligt liv så som jag har upplevt detta när jag gör bilden.

Toiminta kuvataiteilijana

Paraisilla asuva kuvataiteilija, kuvanveistäjä Arja Maarit Puhakka (s.1957) on toiminut ammattitaiteilijana vuodesta 1998. Hän on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä ja osallistunut sekä kotimaisiin että ulkomaisiin ryhmänäyttelyihin koko toimintansa ajan. Koulutukseltaan Puhakka kuvanveistäjä, mutta viime vuosina piirtämisestä on tullut yhä tärkeämpi osa hänen ilmaisuaan. Hänen teoksiaan on  mm. Kankaanpään, Loimaan, Paraisten, Pälkäneen ja Tampereen kaupunkien kokoelmissa. Taiteen tekemisen ohella Puhakka (FM, Taidehistoria) toimii kuvataiteen opettajana Kaarinan ja Paraisten kansalaisopistoissa, Kemiössä ja lasten kuvataidekoulussa Paraisilla. Hän on ollut mukana Korppoossa vuosittain tapahtuvan Paljasjalka –ympäristö-taidetapahtuman työryhmässä ja osallistuu aktiivisesti myös muuhun kotikuntansa kulttuurielämään mm. tekemällä ajankohtaisia aiheita käsitteleviä performansseja yhdessä tanssija  Susanne Montag-Wärnån kanssa.

Tällä hetkellä Puhakka tekee pääasiassa tussipiirustuksia, joiden koko vaihtelee useista metreistä aivan pieniin henkilötutkielmiin sekä pienikokoisia pronssiveistoksia. Teemana kaikissa teoksissa on useimmiten ihmiselämä monine vivahteineen.  Lisää tietoa Puhakan teoksista ja työskentelystä taiteilijana löytyy:

http://www.arjamaaritpuhakka.com

http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/2293

Aktiviteter som bildkonstnär

Arja Maarit Puhakka har sedan 1998 arbetat som professionell konstnär och hon har arrangerat flera utställningar både i privat regi och tillsammans med andra konstnärer i Finland och utomlands. Puhakka gör traditionella skulpturer främst i brons, men under den senaste tiden har olika måleritekniker och speciellt teckning ingått i hennes repertoar. Hennes verk finns i flera samlingar i städer Kankaanpää, Loimaa, Pargas, Pälkäne och Tammerfors. Puhakka (FM Konsthistoria) är lärare i konstkurser bl.a. vid Pargas och St. Karins medborgarinstitut, Kimitös vuxeninstitut och barnkonstskolan i Pargas. Puhakka har varit organisatör för internationella miljökonst evenemang Parfotastigen i Korpo och tillsamman med performans konstnär och dansör Susanne Montag-Wärnå har Puhakka förverkligat performans och samarbete fortsättar vidare i Arbeitsgrupp Twotoo-Kaksinainen.

För närvarande gör Puhakka huvudsakligen bläckritningar och små bronsskulpturer. Temat för alla hennes verk är mestadels mänskligt liv med sitt många nyanser. Mer om hennes verk och arbete som konstnär finns:

http://www.arjamaaritpuhakka.com

http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/2293