ANNE SUNILA, ELEMENTAARISUUS 28.4.-22.5.2022

In Turun Taidegraafikot ry by

Galleria Joellassa on esillä kuvataiteilija Anne Sunilan teoskokonaisuus Elementaarisuus. Teokset käsittelevät kokemusta ympäristöstä. Kokonaisuuden lähtökohtana on ollut työskentely kahdessa erilaisessa paikassa ja näin myös erilaisessa ympäristössä.

Olen työskennellyt pitkään kahdessa paikassa. Toinen niistä on rakennus ympäristöineen Pariisissa ja toinen luonnonympäristön paikka Suomessa. Paikassa työskentely liittyy paikan päällä olemiseen – tunnistettuun sijoittumiseen. Tämä tilanne tuo minut taiteentekijän lähemmäksi ympäristöäni ja avaa näin mahdollisuuden havainnointiin ja intensiiviseen kokemuksen maailmaan.

Näyttelyni teoksissa tuon esiin uutta näkökulmaa taiteellisesta havaintotyöskentelystä. Olen kokijana ja tarkkailijana suhteessa ympäristöön, mutta en siitä erillisenä. Havaintotyöskentelyssä avautuu itseni ja kohteen välillä toisenlainen paikka tai ulottuvuus, jolloin voin työstää sitä, mitä ympäristö antaa tai näyttää työstettäväkseni. Nykyinen aivotutkimus on osoittanut, että aistihavaintomme eivät ole passiivisesti tallentuvia, vaan pikemminkin me rakennamme kokemuksia samalla kun elämme niitä läpi.

Näyttelyn teoksissa kysyn yksinkertaistetusti ilmaistuna miten erilaiset elementaariset maailmat kohtaavat ympäristökokemuksessa. Paikat ovat olemisen tiloja, jolloin ne näyttäytyvät elementaarisina maailmoina. Elementaarisuus on kattavaa, siihen nähden ei voi olla ulkopuolinen. Rakennukseen kuuluu sekä sisä- että ulkopuolinen tila, seinät rajaavat sisätilan. Vaikka en näkisi rakennuksen sisään, koen kuitenkin sen sisäpuolisuuden. Sen ulkopuolinen tila jäsentää puolestaan ympäristöä ja luo rakennukselle olemista tietyssä paikassa. Rakennukset ovat monessa mielessä tilahahmotuksen ja niihin liittyvien kokemusten ja merkitysten perusta.

Teokseni ovat temperamaalauksia, jotka ovat muotoutuneet vähitellen kerros kerrokselta. Tämä avartaa ja syventää näkemisen prosessia, mihin kuuluu myös paikkoihin liittyvä kehollinen tunto. Maalausten suurehko koko reflektoi sitä, miten ympäristö valtaa kokijaansa. Tämä puolestaan siirtää painopistettä pois katsomistapahtumasta.

Olen tutkinut paikassa työskentelyn merkityksiä taiteellisen tutkimuksen väitöstyössäni Ulotteisuus – eletty tilallisuus, Ympäristösidonnainen maalaustaide (2019). Tutkimus perustui taiteelliseen projektiini Paikkoja kaupungissa, Pariisi – Helsinki. Työskentelin kahden kaupungin samankaltaisissa paikoissa ja asemapaikkani oli useaan otteeseen Pariisissa Citè Internationale des Arts -residenssi. Taiteellinen työskentelyni tukeutuu kuvalliseen prosessointiin, mutta myös kirjoitustyöhön.