VESA AALTONEN: Perintö 10.12.2020 – 10.1.2021

Perintö on kunnianosoitus metsälle. Se on valokuvataiteilija Vesa Aaltosen taiteellis-dokumentaarinen valokuvaprojekti suomalaisesta metsästä ja suomalaisten metsäsuhteesta. Työssään Aaltonen pohtii ihmisen suhdetta elävään ympärillään, mutta myös yksilön mahdollisuuksia ja asemaa ilmastokriisin keskellä. Hankkeessa henkilökohtaisuus yhdistyy globaaleihin kysymyksiin, fyysinen työ henkisyyden kokemuksiin sekä suvun arkinen historia kansallisen taiteen perinteen jälkiin.

”Matkustin mielessäni ajassa taaksepäin ja menin kirjaimellisesti metsään. Haistoin aamukasteen ja sammalen kulkiessani syvällä metsässä. Lähestyin koskematonta ikimetsää varovasti askeltaen, kuin lupaa anoen varmana siitä, että tuloni oli jo huomattu. Tunsin sisälläni rauhan, ehkä voimakkaampana kuin koskaan. Olin isieni mailla tietoisena siitä, että tämä metsä säilyisi koskemattomana”. 

Koskematonta luonnontilaista metsää hyödynnetään kaikkialla, vaikka luonnon moninaisuus on ihmisenkin elinehto. Luonto ei sopeudu luonnonvarojen ylikäyttöön, vaan ihmisen on sopeuduttava elämään luonnon ehdoilla. Metsässä työskentelevä valokuvataiteilija Vesa Aaltonen asettuu samaistuttavaan asemaan ristiriitaisten voimien keskellä. Hän pohtii, millä tavoilla ihminen on luonnosta erillään ja millä tavoilla hän on itsekin osa sitä. Projekti avaa Aaltosen omakohtaiseen kokemukseen perustuvaa tekemisen tapaa, jossa hänen pyhäksi kokemansa paikat esittäytyvät jumalallisina maisemina kytkeytyen laajempaan keskusteluun ilmastonmuutoksesta suhteessa luontoarvojen vaalimiseen. 

Aaltosen lähestymistapa työhön on samaan aikaan globaali ja läpikotaisin suomalainen. Töissä pohditaan yksityisen ja yhteisyyden problematiikkaa. Metsäluonnosta haetaan elämyksiä ja estetiikkaa, mutta metsä on myös pääomaa. Kumpi on voimallisempi, luonnon hyvinvointi vai sen taloudellinen arvo? Tämä kysymys ajaa ihmiskuntaa ristiriitaan. Olemme tienristeyksessä emmekä haluaisi kääntyä takaisinkaan. Mutta onko enää vaihtoehtoja? 

Vesa Aaltonen on turkulainen valokuvaaja ja valokuvataiteilija, joka osti perikunnalta isoisälleen kuuluneesta tilasta kahden hehtaarin metsäisen rantapalstan ylläpitääkseen omaa metsäsuhdettaan.