LARS HOLMSTRÖM – digit – brut – 24.8.-17.9.

In Turun Taidegraafikot ry by

”Näyttelyni teokset ovat konstruktiivisia perustuen värien ja muotojen vuorovaikutussuhteisiin, ”visuaaliseen kielioppiin” tai ”peliin”.

Näyttelyni koostuu alumiinikerroslevylle ja paperille tulostetuista digitaaligrafioista. Suunnittelen teokseni tietokoneella käyttäen sarjallista tekniikkaa. Menetelmällä pystyn varioimaan perusaihiosta useita versioita.

Teokseni käsittelevät havaintoja erilaisista visuaalisista ilmiöistä, jotka generoituvat vaiheittain teoksiksi; grafiikaksi, maalauksiksi ja konstruktioiksi. Valtaosa teoksistani rakentuu konstruktiivisten periaatteitten mukaisesti. Rakennusaineet, visuaaliset elementit rajautuvat tarkasti ja muodostavat selkeästi hahmotettavan kokonaisuuden. Värien vuorovaikutussuhteisiin ja sommittelun teoriaan perustuvat ratkaisut mahdollistavat monitulkintaisten merkitysten syntymisen.

Orbis- ja Quadratum sarjan digitaaligrafioissa olen pyrkinyt aiheuttamaan illusorisen tapahtuman, jonka katsoja voi kokea aidonkaltaisena värivalon sykkeenä, vertauskuvallisesti elämän jatkuvuutena.

Geometristen elementtien tarkkojen rajojen sumentuessa syntyy epävarmuuden tila. Ehdoton konstruktiivinen rakenne on murtunut häilyväksi sykkiväksi liikkeeksi. Ehdottomuus on muuttunut epävakaudeksi.”

 

”Holmströmin teokset asettavat näennäisesti yksinkertaisia kysymyksiä, mutta siinä piilee niiden syvyys. Saadakseen otteen teosten merkityksestä katsoja ei voi pysähtyä arvioimaan puhdasta rakennetta ja kirkasta väriä, vaan joutuu mittailemaan omaa havaintoaan ja sen synnyttämää kokemusta. Teoksen ja katsojan välille rakentuu kevyesti heiluva silta. Kiinteältä näyttävä teos ei siten pysy visuaalisesti paikallaan ja siitä tulee kulkija, jonka seuraavaa askelta on vaikea ennakoida.”                                                                                                     

Markku Valkonen  Konstruktivismi, yhä täynnä kysymyksiä (Katalogi: Lars Holmström, Teoksia / Works, 2015-2019) 

 

LARS HOLMSTRÖM, kuvataiteilija

www.artti.net/larsholmstrom