APPE LEPPÄNEN: KIRKAS MIELI 11.1.-5.2.2023

In Turun Taidegraafikot ry by

Kirkas mieli -sarja kuvaa kokemuksia yhteydestä luontoon mielikuvien ja aistimusten sekoittumisena, jossa havainnot fyysisen ympäristön yksityiskohdista lomittuvat henkilökohtaisten kokemusten ja muistojen fragmentteihin sekä kollektiivisesta tajunnasta kumpuaviin kuviin. Puoliabstraktit maalaukset jättävät tilaa katsojan mielikuvitukselle, pelkistettyjen figuratiivisten aiheiden yksityiskohdat tutkivat maalin käyttäytymistä, levitys- ja valumajälkiä. Pääosin maalauksista koostuvassa kokonaisuudessa on käytetty lisäksi esineitä, jotka ottavat eläimien tai olentojen muotoja.

Appe Leppänen on valmistunut kuvataiteilijaksi Turun AMK:n Taideakatemiasta vuonna 2020. Leppäsen työskentelyssä oleellisinta on kokeellisuus ja ilmaisu. Hän yhdistelee työssään erilaisia tekniikoita ja materiaaleja, ja antaa teoksen muuttua ja toimia omavaltaisesti.

Kirkas mieli -sarja on jatkuvasti kehittyvä kokonaisuus, joka rakentuu aina uudenlaisena näyttelytilan ehdoilla. Sarjaa on aiemmin ollut esillä Galleria Rongassa Tampereella ja Galleria 3H+K:ssa Porissa. Galleria Joellan näyttelyn kaikki teokset ovat vuosilta 2021 ja 2022. Leppäsen työskentelyä ovat tukeneet Taike ja Turun kaupunki.